1. Lepingu sõlmimise tasu alates 0 EUR-st;
  2. Ühe või mitme lepingutingimuse muutmine alates 0 EUR;
  3. Sissenõudmiskulude hüvitised osamaksete tasumisega viivitamise korral:
    • lepingu kehtivusajal kuni 5 EUR-i iga sissenõutavaks muutunud kohustuse kohta;
    • pärast lepingu lõppemist 30-50 EURi sõltuvalt nõude summast;
  4. Intress kuni 25% aastas laenusummalt. Konto laenuintress 3,5% kuus laenujäägilt;
  5. Konto haldustasu 1 EUR.

* Käesolevas hinnakirjas toodud teenuste hinna arvutamisel lähtutakse konkreetsest lepingust ning hind võib muutuda lähtudes lepingu poolte kirjalikule kokkuleppele.

Koduliising OÜ-l on õigus käesolevat hinnakirja ühepoolselt muuta.
Käesolev hinnakiri kehtib alates 01.10.2015