AS Koduliising hinnakiri

Laenud
 • Laenulepingu sõlmimine
0‐5% laenusummast
 • Autolaenu lepingu sõlmine
2% laenusummast, minimaalselt 50 €
 • Lepingu ennetähtaegne lõpetamine
0,5% tagastatavalt laenusummalt või 1% tagastatavalt laenusummalt, kui ennetähtaegse tagasimaksmise päeva ja lepingu lõpptähtpäeva vaheline periood on pikem kui 1 aasta
Kaart
 • Esmase kaardi tellimine
Tasuta
 • Uuendamine kehtivusaja lõpul
Tasuta
 • Sulgemine
Tasuta
 • Asendamine
10€
 • Kuutasu
Tasuta
 • Alusetu tagasinõude esitamine
15 € tehingu kohta
 • Saldo vaatamine automaadis
0,30 € tehingu kohta
Muud tasud laenule ja kaardile
 • Lepingu muutmine
15 €
 • Meeldetuletus tasumisega viivitamisel
Tasuta
 • Võlateatise edastamine
5 €
 • Lepingu ülesütlemise teatise edastamine
20€
 • Võlateatised pärast laenu tagastamise tähtpäeva saabumist
kui laenuandja nõue on kuni 500 €:

– esimese võlateatise tasu 15 €

– teise ja kolmanda võlateatise tasu 5 €

kui laenuandja nõue on 501-1000 €:

– esimese võlateatise tasu 20 €

– teise ja kolmanda võlateatise tasu 5 €

kui laenuandja nõue on üle 1000 euro:

– esimese võlateatise tasu 25 €

– teise ja kolmanda võlateatise tasu 5 €

Hinnakirjas kehtestatud teenustasudele võib lisanduda käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele.

AS Koduliising võib teha hinnakirjas muudatusi, teavitades sellest üks kuu ette koduleheküljel www.liisi.ee (muutmisest ei pea teavitama uue teenuse lisandumisel või teenuse hinna alandamisel).

AS Koduliising hinnakiri on kehtiv alates 19.02.2019

close-link