1. Lepingu sõlmimise tasu alates 0 EUR-st;
  2. Ühe või mitme lepingutingimuse muutmine alates 0 EUR;
  3. Sissenõudmiskulude hüvitised osamaksete tasumisega viivitamise korral:
    • lepingu kehtivusajal kuni 5 EUR-i iga sissenõutavaks muutunud kohustuse kohta;
    • pärast lepingu lõppemist 30-50 EURi sõltuvalt nõude summast;
  4. Intress kuni 25% aastas laenusummalt. Konto laenuintress 3,5% kuus laenujäägilt;
  5. Konto haldustasu 1 EUR.

* Käesolevas hinnakirjas toodud teenuste hinna arvutamisel lähtutakse konkreetsest lepingust ning hind võib muutuda lähtudes lepingu poolte kirjalikule kokkuleppele.

AS Koduliisingul on õigus käesolevat hinnakirja ühepoolselt muuta.
Käesolev hinnakiri kehtib alates 01.10.2015