Käendaja meelespea

Käendus on käendaja poolt antud tagatis. Käendaja võtab endale kohustuse vastutada käendatava inimese või ettevõtte poolt võetud laenukohustuse eest käenduslepingus kokku lepitud ulatuses. Juhul kui laenuvõtja jääb võlgu, võidakse tekkinud võla tasumist nõuda käendajalt. Seetõttu soovitame enne käenduslepingu sõlmimist tutvuda alloleva teabe ja nõuannetega (NB! Tegemist on informatiivse abimaterjaliga, millega õigusi ja kohustusi ei kaasne).

Kaalu käendajaks hakkamist hoolikalt: 

  • käenda üksnes Sulle usaldusväärse inimese või ettevõtte kohustusi;
  • mõtle hoolega järgi, kas laenusaaja kohustuse täitmine oleks Sulle jõukohane, arvestades seejuures erinevate elumuutuste või majandusliku olukorra halvenemisega;
  • hinda oma maksevõimet ja anna käendus üksnes sellises summas, mida Sa oleksid suuteline tasuma (käenduslepingus kirjas olev käendaja vastutuse maksimumsumma);
  • loe läbi kõik sõlmitava käenduslepingu tingimused ja tutvu hoolikalt laenulepingu sisuga (sh laenulepingus viidatud ja meie kodulehel asuvate dokumentidega nagu hinnakiri, isikuandmete töötlemise kord ja kaebuste lahendamise kord);
  • esita alati tõene ja piisav teave oma finantsolukorra kohta, et saaksime ka omalt poolt hinnata Sinu võimalusi laenusaaja kohustuse täitmisel, kui selleks tekib vajadus;
  • küsimuste korral palu selgitusi meilt või meie koostööpartnerist müüjalt ja pea täiendavalt nõu näiteks mõne pereliikme või asjatundjaga.

Kui oled saanud oma küsimustele vastused ja otsustanud pärast põhjalikku kaalumist käenduslepingu sõlmida, kuula väga tähelepanelikult käenduslepingu ja laenulepingu kohta antavaid selgitusi ning kontrolli, et Sinu esitatud kontaktandmed (aadress, telefoni number, e-posti aadress) oleksid käenduslepingus õiged.

Kui käenduslepingule on alla kirjutatud: 

  • hoia end kursis laenulepingu täitmisega ja pöördu kindlasti meie poole, kui laenusaaja Sinu küsimustele ei vasta;
  • anna alati koheselt teada oma kontaktandmete (aadress, telefoni number, e-posti aadress) muutumisest, sest ainult nii saad olla kindel, et vajalik info jõuab Sinuni;
  • tutvu hoolikalt meie poolt saadetud teadetega ning mine kindlasti järele tähitud kirjadele;

Pea meeles, et kui laenusaaja ei täida oma kohustusi, pöördume Sinu poole ja anname Sulle võimaluse kohustus täita. Võla tasumisega on Sul võimalik ära hoida täiendavate kulude tekkimine ning kohtuvaidlused. Sul on õigus nõuda laenusaajalt tema eest tasutud summade hüvitamist.